Zasięg terytorialny Kancelarii Komorniczej

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA KANCELARII
STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

W związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, biorąc pod uwagę zdrowie i życie interesantów oraz pracowników informujemy, że wprowadzone zostały ograniczenia obsługi bezpośredniej w kancelarii komorniczej na rzecz obsługi telefonicznej i elektronicznej od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania.

Wobec powyższego Kancelaria Komornicza nie przyjmuje interesantów.
Wpłaty prosimy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy kancelarii.
Osoby już wezwane i zawiadomione prosimy o kontakt telefoniczny.
Komornik Sądowy informuje, że wszelkie indywidualne ustalenia dotyczące uzgodnionych harmonogramów spłat do kancelarii komornika pozostają ważne i wszelkie wpłaty powinny być dokonywane w terminie bezpośrednio na rachunek bankowy komornika. W przypadku jakichkolwiek uchybień co do ustalonej kwoty spłaty lub ustalonego terminu spłaty, bez ważnego i uzasadnionego powodu, w sprawie będą
wyciągane negatywne konsekwencje i podejmowane dalsze czynności
egzekucyjne.

Komornik Sądowy Michał Adamowski

Kancelaria Komornika Sądowego Michała Adamowskiego działa
przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Siedziba kancelarii znajduje się przy ulicy Chopina.

Komornik zajmuje się wykonywaniem między innymi:

  • orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń,
  • innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych.

ul. Chopina 27
85-092 Bydgoszcz
TEL. 52 320 72 93
FAX. 52 341 18 93
kancelaria czynna 7.30 - 15.30
wtorki 8.00 - 16.00
emial: