Zasięg terytorialny Kancelarii Komorniczej

Kancelaria Komornika Sądowego Michała Adamowskiego działa
przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Siedziba kancelarii znajduje się przy ulicy Chopina.

Komornik zajmuje się wykonywaniem między innymi:

  • orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń,
  • innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych.

ul. Piotrowskiego 2
85-098 Bydgoszcz
TEL. 52 320 72 93
FAX. 52 341 18 93
kancelaria czynna 7.30 - 15.30
wtorki 8.00 - 16.00
emial: