Kancelaria

Kancelaria pracuje w oparciu o następujące systemy:

  1. CEPiK
  2. Centralna Baza Danych PESEL
  3. OGNIWO
  4. KSI ZUS
  5. CBD KW - po uregulowaniach ustawowych

CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

System informatyczny, obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach, posiadaczach, a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. Komornik może skierować zapytanie w celu ustalenia pojazdów mechanicznych dłużnika, z których może być prowadzona egzekucja. Wyżej wymienione zapytanie jest bezpłatne.

Ognivo
Ognivo- system służący do poszukiwania rachunków bankowych dłużników

System ten umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankiem, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników.
Jeżeli wierzyciel wnioskuje o podjęcie czynności w trybie art. 797 Kpc - poszukiwanie majątku dłużnika, obejmującego wystąpienie z zapytaniem do banków przez system OGNIVO, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz wpłacić zaliczkę. We wniosku należy wskazać poszczególne Banki, do których komornik ma skierować zapytanie. Lista banków w systemie Ognivo dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.:

http://www.kir.com.pl

Kontakt

Michał Adamowski
Kancelaria Komornicza
w Bydgoszczy
ul. Piotrowskiego 2
85-098 Bydgoszcz
TEL. 52 320 72 93
FAX. 52 341 18 93
kancelaria czynna 7.30 - 15.30
wtorki 8.00 - 16.00
emial:

Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A. 04 2030 0045 1110 0000 0269 2850