Koszty i zaliczki

Opłaty za zapytania do urzędów i instytucji:

  • Zapytanie do ZUS o płatnika składek dłużnika (zapytanie pełne/zwykłe) - 82,22 zł / 41,11 zł
  • Zapytanie do Urzędu Skarbowego o wierzytelność dłużnika - 45,00 zł
  • Zapytanie do Geodezji Miasto o własność nieruchomości dłużnika - 20,00 zł
  • Zapytanie do Geodezji Powiatu o własność nieruchomości dłużnika - 80,00 zł
  • Opłata za zlecenie poszukiwania majątku dłużnika - 61,62 zł
  • Zapytanie o ustanowione zastawy rejestrowe na ruchomościach dłużnika - 20,00 zł
  • Wpis do księgi wieczystej założonej dla nieruchomości dłużnika - 60,00 zł
  • Zapytanie o rachunki bankowe dłużnika do Systemu OGNIVO (13 banków) - 17,28 zł

Kontakt

Michał Adamowski
Kancelaria Komornicza
w Bydgoszczy
ul. Piotrowskiego 2
85-098 Bydgoszcz
TEL. 52 320 72 93
FAX. 52 341 18 93
kancelaria czynna 7.30 - 15.30
wtorki 8.00 - 16.00
emial: